Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Dokumenty ke stažení

Home / Dokumenty ke stažení
Certifikáty

ČSN EN 1090-2:2019
Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Stáhnout

ČSN ISO 45001:2018
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stáhnout

ČSN EN ISO 9001:2016
Systém managementu kvality

Stáhnout

ČSN EN ISO 14001:2016
Systém environmentálního managementu

Stáhnout

ČSN EN ISO 3834-2:2022
Systém kvality při svařování

Stáhnout

ČSN EN ISO 50001:2019
Systém managementu hospodaření s energií

Stáhnout

ČSN EN 15085-2:2021
Výroba dílů a částí železničních kolejových vozidel

Stáhnout
Oprávnění

1158/5/21/TZ-V,R,M-PK1,NA,NB
Výroba, montáž a opravy vyhrazených tlakových zařízení

Stáhnout

0172/8/21/ZZ-M,O,R,Z-a,b,c
Montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Stáhnout

2005/8/21/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Stáhnout

4060/5/21/PZ-M,R-a,b,c,d,e,f,g
Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Stáhnout
Pro partnery

Politika IMS

Stáhnout

BOZP Standard

Stáhnout

Soubor zhodnocených pracovních rizik

Stáhnout

Dopravní řád

Stáhnout