Menu
 • Čeština
  • Angličtina
  • Němec
  • Polský
  • Srbský

HZS Most – parkoviště ze zámkové dlažby a HZS Litvínov – asfaltová komunikace

Home / Reference / Stavební divize / HZS Most – parkoviště ze zámkové dlažby a HZS Litvínov – asfaltová komunikace
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Popis stavebních prací – HZS Most:

 • odstranění stávajícího podkladu z betonu vyztuženého sítěmi
 • vyspravení výtluků rychletuhnoucím polymerem
 • kladení zámkové dlažby
 • osazení silničního obrubníku
 • zarovnání styčné plochy podkladu
 • čistění vozovek
 • provedena statická zatěžovací zkouška

Popis stavebních prací – HZS Litvínov:

 • odstranění podkladových vrstev z kamene, betonu a krytu živičného
 • frézování živičného krytu
 • sanace nevhodného podloží
 • demontáže nevhodných šachet
 • osazovaní sloupků včetně patky
 • osazení betonových rámů šachtových
 • osazení nových litinových poklopů
 • nový podklad pro zřízení krytu živičného
 • osazování nových obrubníků
 • těsnění diletačních spár
 • provedena statická zatěžovací zkouška