Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Optimalizace rozvodu zemního plynu

Home / Reference / Inženýring / Optimalizace rozvodu zemního plynu
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
srpen 2021 - květen 2022

Záměrem tohoto projektu bylo vybudování vlastní vysokotlaké (VT) přípojky zemního plynu pro potřeby ORLEN Unipetrol. Realizace tohoto záměru mimo jiné vyžadovala instalaci nové regulační stanice zemního plynu a nových potrubních rozvodů včetně příslušných měření. Regulační stanice musela být vybavena dle požadavku provozovatele vysokotlakého rozvodu zemního plynu. Poskytovaná data byla zavedena do systému DCS ORLEN Unipetrol a dále do nadstavbového systému IT, umožňující kontrolu fakturace. Část projektu probíhala mimo území areálu.