Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

PEC BA 111 – Pěnovodní monitory

Home / Reference / Strojní divize / PEC BA 111 – Pěnovodní monitory
#
#
#
#
Investor:
Pyronova IS s.r.o.
Termín realizace:
únor 2023 – květen 2023

Rozšíření hasícího systému na Pec BA 111., napojení na stávající řád vody, osazení kovotěsnících šoupat, osazení uzavírací sestavy, montáž 7ks pěnovodních monitorů a 1ks hydrantu.