Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Prodloužení plavícího potrubí hydrosměsí

Home / Reference / Strojní divize / Prodloužení plavícího potrubí hydrosměsí
#
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
listopad 2022 – leden 2023

Bylo vyrobeno 32 ks pontonů DN 800 a 16 ks dopravního potrubí DN 560 z materiálu PE80.

Z těchto komponentů bylo sestaveno 16 ks plujícího potrubí, které bylo postupně převezeno na vodní hladinu a pospojováno do celkové potrubní trasy o délce 200 m. Toto potrubí slouží k přepravě popílku na vodní hladině jezera Venuše.