Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Reference

Home / Reference

Stavební opravy na stavbě 3808 v areálu ORLEN Unipetrol RPA

Výměna parovodů na bloku B2 v elektrárně Počerady

Nádrže glycerolu

Přístřešek pro nabíjení elektromobilů

Výroba prototypu kotle

Výroba svařenců pro spalinovod výměníku

Dodávka a montáž nového teplovodního potrubí v nemocnici Děčín

Sportovní hala Tenba Litvínov

Skladová hala – Loděnice Kadaň

Zastřešení silážní jámy v Bukovně

Jízdárna a sklad sena

Benzinová pumpa Robin Oil

Výroba střešní příhradové ocelové konstrukce

Výroba reklamních rámů

Sanace a odvětrávání obvodové stěny Meziboří

Zateplení bytových domů Košťany

Běžná údržba – izolace

OPEX23 + oprava tepelných izolací

Výměna tanku 5610-ST28

Řízení odpadních vod na území tankoviště

Přemístění linky NDB z PIB

Výměna hořáků na pecích bl. 25

Optimalizace rozvodu zemního plynu

Zarážka MAZA OXA

Prodloužení plavícího potrubí hydrosměsí

PEC BA 111 – Pěnovodní monitory

Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 211

Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 108

Malá zarážka OXA

Izolace zařízení tréninkového centra

Izolace a oplechování cisternových vozů

Vodní uzávěr mezirámu bloku B2 – Elektrárna Počerady

Levý a pravý mezirám bloku B2 – Elektrárna Počerady

Výroba posuvných bran a schodišťového zábradlí

Oprava Plavidla „SKALKA“

Svody a vyhrnovací dopravník sypkého materiálu

Rám V400

Oprava kouřovodu na K5

Provozní zkouška funkčnosti zařízení

Modernizace systému napájecí vody na PS2533

Výměna potrubí na klíč blok 25

Výměna protizášlehových pojistek a ventilů v rafinérii Kralupy

Rekonstrukce VT části kotlů T700

Zateplení obvodového pláště budovy Denního rehabilitačního stacionáře a Střediska denní péče pro děti do tří let Most

Výstavba workoutové hřiště, balanční stezka a herní loď na jezeře Most

Snížení energetické náročnosti 15. ZŠ Most

VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce

Rekonstrukce školní dílenské lodi Děčín

Oprava horkovodu Jirkov

Rekonstrukce potrubí DN 300/350 v kolektoru ALFA

Výroba plovoucího mola

Dodávky materiálu a komponent pro sací bagr

Svody a vyhrnovací dopravník sypkého materiálu PORTSAID – BG320 TKF + BG660

Výměna hladinoměrů skladovacích nádrží

Výměna části potrubní větve 1530-LS695 (kondenzát)

Zarážka provozní jednotky oxidace asfaltu

Montáž sklolaminátového potrubí

HZS Most – parkoviště ze zámkové dlažby a HZS Litvínov – asfaltová komunikace

Revitalizace provozně administrativní budovy 1715 (laboratoře AGRO) – realizace

Zateplení obálky a výměna oken VÚHÚ Most

Snížení energetické náročnosti budovy 3. ZŠ Most