Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Rekonstrukce VT části kotlů T700

Home / Reference / Inženýring / Rekonstrukce VT části kotlů T700
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA, s.r.o.
Termín realizace:
březen 2021 - duben 2022

Předmětem investiční akce byla demontáž stávajících a montáž nových přehříváků páry PPIV° na 3 kotlích teplárny T700. Vše v rámci pravidelné odstávky zařízení. Výměna proběhla bez zásahu do pláště kotle a zakončena byla za účasti TIČR.