Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Řízení odpadních vod na území tankoviště

Home / Reference / Inženýring / Řízení odpadních vod na území tankoviště
#
#
#
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o
Termín realizace:
duben 2020 - prosinec 2021

V rámci projektu se jedná o vzájemné propojení šesti ocelových vertikálních záchytných nádrží o objemu 1.000 m3 a dvou horizontálních ocelových nádrží o objemu 20 m3, z důvodu možnosti přečerpávání odpadních vod dle potřeb provozu. Nádrže jsou propojeny ocelovým potrubním v podzemní části a v nadzemní části je použito sklolaminátové potrubí (GRE) v celkové délce cca 900 m včetně izolace. Ocelové potrubí je otápěné párou a sklolaminátová část je otápěna pomocí elektrického otopného kabelu. Pro přečerpávání mezi jednotlivými nádržemi byla instalována dvě horizontální, dvě vertikální a jedno ponorné čerpadlo.

Čerpadlo 5610-P64 bylo instalováno včetně nového betonového základu a ocelového přístřešku. Pro napojení nádrží 5610-ST26 a 5610-ST27 byla nutná rekonstrukce pláště a to v místě nového vyhrdlení, tzn. zásah do pláště = pevnostní přepočet. Muselo být upraveno také vyhrdlení nádrží SO6510-H01,1/2 s ohledem na nutné zajištění dokonale svislé pozice vertikálních čerpadel. 

Kompletní řízení přečerpávání je zajištěno přes centrální velín pomocí elektricky ovládaných ventilů.