Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Společenská odpovědnost

Home / Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je naším dobrovolným závazkem vůči prostředí i společnosti, ve kterém podnikáme. Jako firma máme nastavené etické standarty a klademe důraz na vztahy se svými zaměstnanci. Snažíme se minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a stejně tak podporovat všemi směry region, ve kterém působíme.

HC VERVA Litvínov

Jsme si vědomi skutečnosti, že město Litvínov je především městem hokejovým. Déle, než půl století trvající tradice je toho důkazem, a proto nás velmi těší, že jsme již několik let hrdým partnerem této výkladní skříně města Litvínov.

ATTIC music club

Hudební klub ATTIC patří k nejtradičnějším klubům v Litvínově. ATTIC každoročně navštíví tisíce lidí v rámci pestré nabídky kulturních akcí celorepublikově známých umělců. Kultura ve městě je důležitá pro všechny věkové kategorie a jsme rádi, že i my ji podporujeme.

MAP Mostecko

Jsme hrdým partnerem ambiciózního projektu „Sklad polytechnického materiálu pro mateřské školy na Mostecku“. Při realizaci projektu spojila Mostecká montážní ruce s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání Most (MAP) a Statutárním městem Most.

Životní prostředí

Mostecká montážní je držitelem několika významných certifikátů pomáhajících minimalizování škodlivého dopadu na životní prostředí při vykonávání činností, například ISO 14001 (Systém enviromentálního managementu), ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií), ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 9001 (Systém managementu kvality) či ISO 3834 (Systém kvality při svařování).

Dále podporujeme