Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Izolacija i oblaganje limom cisterni

Home / Reference / Izolacija / Izolacija i oblaganje limom cisterni
#
#
Investitor:
NYMWAG CS a.s.
Datum realizacije::
2021

Izvršili smo izolaciju i oblaganje limom 30 cisterni.