Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Obustava MAZA OXA

Home / Reference / Mašinsko odeljenje / Obustava MAZA OXA
#
#
#
Investitor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Datum realizacije::
2022 – 2023

Demontaža, čišćenje i montaža reaktora R01 i R02, izduvnih cevi DN400, filtera FF01 i FF02, rezervoara H01 – 04 (neki su morali da se iznesu iz zgrade radi temeljnijeg čišćenja na mestu čišćenja), sve je prevezeno ovde za čišćenje.

Demontaža, pregled i montaža armatura DN25 – DN200 + PV i RV. Otvaranje peći B01 (pregled) i demontaža, odvoženje, čišćenje i ponovna montaža izmenjivača E01 – E04 (ukupno 8 kom). ee U sklopu svega urađena je i TZ, a obezbeđene su i manje popravke, kao što su zamena armatura, popravka napuklih cevi, izrada i ugradnja novih toplovoda.