Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Sanacija i ventilacija perimetarskog zida Meziboří

Home / Reference / Građevinsko odeljenje / Sanacija i ventilacija perimetarskog zida Meziboří
#
#
#
#
Investitor:
Dom socijalnih usluga Mezibori, p.o.
Datum realizacije::
od novembra 2022. do juna 2023.

Sanacija i ventilacija obodnog zida objekta. U okviru višestrukih radova izvršeno je novo odvodnjavanje temeljne fuge i površinskih voda, uključujući zamenu kanalizacije i mastohvata.