Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Smanjenje energetskih potreba zgrade 3. OŠ Most

Home / Reference / Građevinsko odeljenje / Smanjenje energetskih potreba zgrade 3. OŠ Most
#
#
#
#
Investitor:
Statutarni grad Most
Datum realizacije::
od jula 2021. do maja 2022.

Prema nezadovoljavajućem energetskom pregledu za toplotnu tehnologiju zgrade, bilo je potrebno izvršiti dodatnu izolaciju objekta u skladu sa zahtevom za spoljne toplotnoizolacione kontaktne sisteme (ETICS) za klasu kvaliteta A prema TP CZB 01-2015. Deo smanjenja energetske potrebe bila je i potpuna zamena neadekvatnih ispuna i plastičnih i aluminijumskih otvora. Zatim, u okviru izgradnje izvršena je izmena postojeće unutrašnje kanalizacije, izmena elektro instalacija, tačnije jakih struja. Centralno grejanje je takođe izmenjeno u učionicama zgrade. Drugi zahtev investitora odnosio se na ispunjenje komforne ventilacije školskih učionica (prinudno dovod svežeg i odvod obezvređenog vazduha – ventilacija pod jednakim pritiskom) prema kojoj su ugrađene kompaktne ventilacione jedinice sa rekuperacijom toplote.