Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Upravljanje otpadnim vodama na teritoriji mesta sa rezervoarima

Home / Reference / Inženjering / Upravljanje otpadnim vodama na teritoriji mesta sa rezervoarima
#
#
#
#
Investitor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o
Datum realizacije::
od аprila 2020. do decembra 2021.

Projekat podrazumeva međusobno povezivanje šest čeličnih vertikalnih rezervoara zapremine 1.000 m3 i dva horizontalna čelična rezervoara zapremine 20 m3, zbog mogućnosti pumpanja otpadnih voda prema potrebama pogona. Rezervoari su u podzemnom delu povezani čeličnim cevima, a u nadzemnom delu se koriste cevi od fiberglasa (GRE) ukupne dužine oko 900 m, uključujući izolaciju. Čelična cev se zagreva parom, a deo od fiberglasa se zagreva električnim grejnim kablom. Za pumpanje između pojedinačnih rezervoara ugrađene su dve horizontalne, dve vertikalne i jedna potopljena pumpa.

Pumpa 5610-P64 je instalirana uključujući novi betonski temelj i čeličnu nadstrešnicu. Za spajanje rezervoara 5610-ST26 i 5610-ST27 bila je neophodna rekonstrukcija školjke na mestu novog grla, tj. udar na školjku= proračun čvrstoće. Grlo rezervoara SO6510-H01,1/2 je takođe moralo da se podesi da bi se obezbedio savršeno vertikalni položaj vertikalnih pumpi.  Potpuna kontrola pumpanja je obezbeđena preko centralne kontrolne sobe pomoću električnih ventila.