Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Zamena cevi „na ključ“ blok 25

Home / Reference / Inženjering / Zamena cevi „na ključ“ blok 25
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Investitor:
Orlen Unipetrol RPA, s.r.o.
Datum realizacije::
od marta 2022. do aprila 2022.

Predmet investicionog događaja bila je potpuna zamena 49 cevnih ogranaka za samo 25 kalendarskih dana, uključujući reviziju proizvodne dokumentacije, obradu AS build i PTD.