Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Zateplení obálky a výměna oken VÚHÚ Most

Home / Reference / Stavební divize / Zateplení obálky a výměna oken VÚHÚ Most
#
#
#
#
Investor:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
Termín realizace:
duben 2021 až duben 2022

Stavební úpravy se realizovali na celé ploše současného obvodového pláště objektu D a E. Obvodový plášť budov byl zateplen stěnovými panely s jádrem z minerální vaty. Byla také provedena kompletní výměna nevyhovujících výplní otvorů za nové. Spodní část stavby byla opatřena zateplovacím systémem ETICS a střecha byla doplněna novou izolací.