Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Výměna hladinoměrů skladovacích nádrží

Home / Reference / Inženýring / Výměna hladinoměrů skladovacích nádrží
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA, s.r.o.
Termín realizace:
listopad 2020 - září 2022

Cílem tohoto projektu bylo nahrazení stávajícího dosluhujícího systému měření hladin na 68 nádržích a současně zajištění zvýšení procesní bezpečnosti na tankovištích. Součástí byla zároveň výstavba FAR, 300 t OK a rozvod ovládacího vzduchu.