Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Výměna tanku 5610-ST28

Home / Reference / Inženýring / Výměna tanku 5610-ST28
#
#
#
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Termín realizace:
září 2020 - listopad 2021

Kompletní výměna nadzemní ocelové vertikální nádrže na ropné produkty 5610-ST28 o objemu 1.000 m3 umístěné uvnitř betonové záchytné jímky. Jedná se o jednoplášťovou válcovou nádrž s pevnou střechou.

Součástí projektu je projektová dokumentace, pevnostní výpočet, demolice původní nádrže, výstavba nové nádrže, včetně osazení protipožárními pojistkami, míchadlem, měřením hladin, napojení produktového a požárního potrubí. V rámci rekonstrukce betonové záchytné jímky proběhla oprava betonového základu a sanace svislých stěn jímky, včetně injektáže a obnovení hydroizolačních vlastností celého povrchu.