Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Výměna protizášlehových pojistek a ventilů v rafinérii Kralupy

Home / Reference / Inženýring / Výměna protizášlehových pojistek a ventilů v rafinérii Kralupy
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA, s.r.o.
Termín realizace:
Leden 2021 - do novembra 2021.

Cilj ovog projekta je bila zamena postojećih osigurača protiv detonacije, potpritiska i natpritiska na rezervoarima i punjačima. Sadašnje rešenje iz 1990-ih više nije zadovoljavalo savremene standarde. Ceo događaj se odvijao tokom pogonskog rada bez ograničenja rada rafinerije. Bila je to veoma opasna aktivnost.