Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Hidroizolacija srednjeg okvira bloka B2 – elektrana Počerady

Home / Reference / Čelične konstrukcije / Hidroizolacija srednjeg okvira bloka B2 – elektrana Počerady
#
#
#
#
Investitor:
Sev.en Engineering s.r.o.
Datum realizacije::
maj 2023

Izrada po porudžbini prema proizvodnoj dokumentaciji kupca, uključujući površinsku obradu.

Težina: 3 052 kg