Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Društvena odgovornost

Home / Društvena odgovornost

Društvena odgovornost je naša dobrovoljna obaveza prema životnoj sredini i društvu u kojem postojimo. Kao firma, imamo podešene etničke standarde i stavljamo akcenat na odnos sa našim zaposlenima. Trudimo se da umanjimo negativni uticaj na životnu sredinu kao i da u svakom smeru podržimo region u kome delujemo.

HC VERVA Litvínov

Svesni smo činjenice da je grad Litvínov pre svega grad hokeja. Tradicija koja traje više od pola veka je dokaz da smo već nekoliko godina ponosni partner ovog izloga grada Litvínov i veoma nam je drago zbog toga.

ATTIC muzički klub

Muzički klub ATTIC spada u najtradicionalnije klubove u gradu Litvínov. ATTIC svake godine poseti hiljade ljudi u okviru šarenolike ponude kulturnih događaja na kojima nastupaju poznati umetnici iz cele zemlje. Kultura u gradu je važna za sve uzraste i starosne dobi i drago nam je što je podržavamo.

MAP Mostecko

Ponosni smo partner ambicioznog projekta „Skladište politehničkog materijala za vrtiće u Mostecku“. Prilikom realizacije projekta, Mostecká montážní se povezala sa Gradskim akcionim planom razvoja obrazovanja (MAP) sa statutarnim gradom Most.

Životna sredina

Mostecká montážní poseduje nekoliko važnih sertifikata koji pomažu da se minimizira štetni uticaj na životnu sredinu pri obavljanju delatnosti, na primer ISO 14001 (Sistem upravljanja životnom sredinom), ISO 50001 (Sistem upravljanja energijom), ISO 45001 (Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu), ISO 9001 (Sistem upravljanja kvalitetom) ili ISO 3834 (Sistem kvaliteta zavarivanja).

Još podržavamo