Menu
 • српски
  • чешки
  • енглески
  • немачки
  • пољски

Istorija firme

Home / Istorija firme

Finansijski rezultati

Pripremano 2020, 2021, 2022 i 2023.

Osnovne ključne prekretnice kompanije

2004

Osnivanje društva kao d.o.o

2008

Transformacija u akcionarsko društvo

2016

Osnivanje inspekcijskog organa (najvećeg u Češkoj)

2017

Pokretanje značajnog razvoja, kadrovsko pojačanje, nabavka

 • 70 visokokvalifikovanih tehničkih radnika
 • 250 stabilnih radnika u proizvodnji
2020

Strateško partnerstvo sa grupom ORLEN

2024

20 godina kompanije