Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

OPEX23 + popravka toplotne izolacije

Home / Reference / Izolacija / OPEX23 + popravka toplotne izolacije
#
#
#
#
#
#
#
Investitor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Datum realizacije::
od marta 2023. do aprila 2023.

Kompletni izolacioni radovi