Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Modernizace systému napájecí vody na PS2533

Home / Reference / Inženýring / Modernizace systému napájecí vody na PS2533
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
březen 2021 - duben 2022

Cílem tohoto projektu bylo navýšení účinnosti chladící vody a zároveň zvýšení bezpečnosti jednotky. Předmětem dodávky byla výroba a montáž komplexního zařízení včetně technologických celků (ejektor, separační nádrž, potrubí, ocelové konstrukce otápění, izolace) a zprovoznění.