Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Přemístění linky NDB z PIB

Home / Reference / Inženýring / Přemístění linky NDB z PIB
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
Kovoprojekta a.s.
Termín realizace:
2021 - 2023

Obsahem dodávek naší společnosti byla demolice stávajícího objetu, výstavba nové, 6ti patrové výrobní haly z ocelové konstrukce včetně opláštění, zastřešení a dodávek výplní technických otvorů (okna, vrata). Dále kompletní instalace technologie, potrubních rozvodů a napojení nové jednotky k okolním inženýrským sítím. Součástí jsou taktéž zpevněné plochy kolem jednotky (příjezdové komunikace a ostatní plochy).