Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Provozní zkouška funkčnosti zařízení

Home / Reference / Strojní divize / Provozní zkouška funkčnosti zařízení
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA s.r.o.

Jednalo se o zařízení, které imituje požár nádoby, což bylo součástí realizace zakázky pro Orlen Unipetrol s názvem Bezpečnostní a požární polygon. Zde jsme pro zákazníka na podkladě jeho návrhů vyrobili několik různých pracovišť, která simulují různá nebezpečí. Polygon slouží k výcviku hasičů a záchranářů.