Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 108

Home / Reference / Strojní divize / Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 108
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
květen 2022 – srpen 2022

Výměna nerezového potrubí hašení a chlazení vč. pěnotvorných soustav. Cca 600 m potrubí v dimenzích DN 50 až DN 250. Cca 350 svarů. Cca 90 tun lešení. Značení potrubí, výkopy, hydroizolace a zásyp potrubí.