Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 211

Home / Reference / Strojní divize / Rekonstrukce nadzemních rozvodů SHZ v Kralupech tank ST 211
#
Investor:
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
prosinec 2022 – květen 2023

Výměna nerezového potrubí hašení a chlazení vč. pěnotvorných soustav. Cca. 300 m potrubí v dimenzích DN 80 až DN 150. Cca 180 svarů. Značení potrubí, výkopy, hydroizolace a zásyp potrubí.