Menu
 • Čeština

Výměna parovodů na bloku B2 v elektrárně Počerady

Home / Reference / Inženýring / Výměna parovodů na bloku B2 v elektrárně Počerady
#
#
#
#
#
#
#
#
Investor:
CHEMCOMEX, a.s.
Termín realizace:
květen - říjen 2023

Předmětem zakázky byla výměna specifikovaných převáděcích parovodů na kotli B2 a dále vysokotlaké (VT) a středotlaké (ST) části parovodů. Včetně souvisejících tvarovek, návarků, armatur, uložení, závěsů, izolací a oplechování kotle.
Rozsah opravy výměnou se týkal:

 • Vysokotlaké části ø 245 x 36 mm
  o VT parovody jako součást kotle začínající na komorách PK13 kotle a končící tlakovým zámkem.
  o VT parovody od tlakových zámků kotle po VTRZRV TG.
 • Středotlaké části ø 377 x 20 mm
  o VT parovody jako součást kotle začínající na komorách PK13 kotle a končící tlakovým zámkem.
  o VT parovody od tlakových zámků kotle po VTRZRV TG.
  o ST parovody od tlakových zámků kotle po NTRZV TG.