Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Zarážka provozní jednotky oxidace asfaltu

Home / Reference / Strojní divize / Zarážka provozní jednotky oxidace asfaltu
#
#
#
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
14. 1. 2022 – 11. 2. 2022

Demontáže čištění výměníků – celkem 8ks, kdy se musely všechny výměníky nejprve demontovat ze stavby a poté odvézt na čistící plochu, kde proběhla jejich kompletní demontáž, čištění, revize, následně také TZ pláště a trubek, kompletní montáž a opět převoz na stavbu a jejich usazení a spuštění do provozu.

Na reaktorech R01 a R02 se provádělo kompletní čištění. Musely tak být otevřeny všechny otvory a průlezy a součástí toho byla také demontáž potrubí odplynu, které vede z obou reaktorů a nádrže H01, až směrem k filtrům FF01/1, 2 a pece B01 + kotly E06. Všechno byly výškové práce a provádělo se za pomocí jeřábu. Jedná se o potrubí DN500 o celkové délce cca 200 m. Součástí toho byla také techn. změna, kdy se část tohoto potrubí vyráběla nová.

Stejně tak otevření a zavření otvorů a vík na nádržích H01 až H04, E06, B01.

Veškeré potrubí, filtry, nádrže, apod, se odváželo ze stavby na čistící plochu a zpět.

Provedli jsme také revizi kotle E06, kdy jsme museli provést kompletní TZ.

Prováděli jsme svářecí práce (dvě plánované – H03, LP003) a další neplánovaná na LM002 + výroba, příp. oprava potrubí páry.

Výměna armatur, kooperace s MaR, revize armatur (PV, RV atd.).