Menu
  • polski
    • czeski
    • angielski
    • niemiecki
    • serbski

Izolacja zewnętrzna i wymiana okien VÚHÚ Most

Home / Referencje / Dział budowlany / Izolacja zewnętrzna i wymiana okien VÚHÚ Most
#
#
#
#
Inwestor:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
Data realizacji::
kwiecień 2021 r. – kwiecień 2022 r.

Modyfikacje budowlane zostały przeprowadzone na całej powierzchni obecnej fasady budynków D i E. Fasada budynku została zaizolowana panelami ściennymi z rdzeniem z wełny mineralnej. Przeprowadzono również całkowitą wymianę niezgodnych wypełniaczy otworów na nowe. Dolna część budynku została wyposażona w system izolacji ETICS, a dach został uzupełniony o nową izolację.