Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Izolacija okvira i zamena prozora VÚHÚ Most

Home / Reference / Građevinsko odeljenje / Izolacija okvira i zamena prozora VÚHÚ Most
#
#
#
#
Investitor:
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
Datum realizacije::
od aprila 2021. do aprila 2022.

Izvršene su građevinske modifikacije na celoj površini sadašnje obodne školjke objekata D i E.Obodna školjka zgrada je izolovana zidnim panelima sa jezgrom od mineralne vune. Izvršena je i potpuna zamena nezadovoljavajućih ispuna rupa novima. Donji deo zgrade je opremljen ETICS sistemom izolacije, a krov je dopunjen novom izolacijom.