Menu
  • polski
    • czeski
    • angielski
    • niemiecki
    • serbski

Referencje

Home / Referencje

Produkcja elementów spawanych do wymienników spalin

Dostawa i montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w szpitalu w Děčínie

Hala sportowa Tenba Litvínov

Hala magazynowa – Stocznia Kadaň

Zadaszenie silosu w Bukownej

Hala jeździecka i magazyn siana

Stacja benzynowa Robin Oil

Produkcja konstrukcji stalowych więźby dachowej

Produkcja ramek reklamowych

Renowacja i wentylacja ściany obwodowej Meziboří

Izolacja termiczna budynków mieszkalnych Košt’any

Rutynowa konserwacja – izolacja

OPEX23 + naprawa izolacji termicznej

Wymiana zbiornika 5610-ST28

Zarządzanie wodami odpadowymi na terenie farmy zbiorników

Przeniesienie linii NDB z PIB

Wymiana palników w piecach bl. 25

Optymalizacja dystrybucji gazu ziemnego

Blokada MAZA OXA

Rozbudowa pływającego rurociągu z mieszanką wodną

PEC BA 111 – Monitory wodno-pianowe

Przebudowa napowietrznych linii dystrybucyjnych w zbiorniku Kralupy ST 211

Przebudowa napowietrznych linii dystrybucyjnych w zbiorniku Kralupy ST 108

Mały ogranicznik OXA

Izolacja obiektów ośrodka szkoleniowego

Izolacja i okładziny wagonów cystern

Odcięcie wody dla ramy pośredniej jednostki B2 – Elektrownia Počerady

Lewa i prawa antresola jednostki B2 – Elektrownia Počerady

Produkcja bram przesuwnych i balustrad schodowych

Remont jednostki pływającej „SKALKA”

Podajniki i przenośniki wyładowcze materiałów sypkich

Rama V400

Naprawa przewodu kominowego na K5

Test operacyjny funkcjonalności sprzętu

Modernizacja systemu wody doprowadzanej w PS2533

Wymiana rur pod klucz blok 25

Wymiana zaworów zwrotnych i nadciśnieniowych w rafinerii w Kralupach

Przebudowa części VT kotłów T700

Izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Ośrodka Opieki Dziennej dla dzieci do lat trzech Most

Budowa treningowego placu zabaw, ścieżki do balansowania i statku do zabawy nad jeziorem Most

Zmniejszenie zużycia energii – Szkoła podstawowa nr 15 Most

CV013100 Kadaň, Zbiornik na wodę Kadaň HTP – przebudowa

Modernizacja szkolnego statku warsztatowego Děčín

Naprawa rurociągu ciepłej wody w Jirkovie

Przebudowa rurociągu DN 300/350 w kolektorze ALFA

Wybudowanie pływającego pomostu

Dostawy materiałów i komponentów do pogłębiarek ssących

Podajniki i przenośniki wyładowcze materiałów sypkich PORTSAID – BG320 TKF + BG660

Wymiana wskaźników poziomu zbiorników magazynowych

Wymiana części odgałęzienia rury 1530-LS695 (kondensat)

Ogranicznik do jednostki roboczej utleniania asfaltu

Instalacja rur z włókna szklanego

Straż pożarna Most – parking z kostki brukowej i straż pożarna Litvínov – droga asfaltowa

Rewitalizacja budynku operacyjno-administracyjnego 1715 (laboratorium AGRO) – realizacja

Izolacja zewnętrzna i wymiana okien VÚHÚ Most

Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku 3. Szkoła podstawowa nr 15 Most