Menu
  • polski
    • czeski
    • angielski
    • niemiecki
    • serbski

Referencje

Home / Referencje / Dział budowlany

Renowacja i wentylacja ściany obwodowej Meziboří

Izolacja termiczna budynków mieszkalnych Košt’any

Izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Ośrodka Opieki Dziennej dla dzieci do lat trzech Most

Budowa treningowego placu zabaw, ścieżki do balansowania i statku do zabawy nad jeziorem Most

Zmniejszenie zużycia energii – Szkoła podstawowa nr 15 Most

CV013100 Kadaň, Zbiornik na wodę Kadaň HTP – przebudowa

Modernizacja szkolnego statku warsztatowego Děčín

Naprawa rurociągu ciepłej wody w Jirkovie

Przebudowa rurociągu DN 300/350 w kolektorze ALFA

Straż pożarna Most – parking z kostki brukowej i straż pożarna Litvínov – droga asfaltowa

Rewitalizacja budynku operacyjno-administracyjnego 1715 (laboratorium AGRO) – realizacja

Izolacja zewnętrzna i wymiana okien VÚHÚ Most

Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku 3. Szkoła podstawowa nr 15 Most