Menu
  • polski
    • czeski
    • angielski
    • niemiecki
    • serbski

Referencje

Home / Referencje / Inżynieria

Wymiana zbiornika 5610-ST28

Zarządzanie wodami odpadowymi na terenie farmy zbiorników

Przeniesienie linii NDB z PIB

Wymiana palników w piecach bl. 25

Optymalizacja dystrybucji gazu ziemnego

Modernizacja systemu wody doprowadzanej w PS2533

Wymiana rur pod klucz blok 25

Wymiana zaworów zwrotnych i nadciśnieniowych w rafinerii w Kralupach

Przebudowa części VT kotłów T700

Wymiana wskaźników poziomu zbiorników magazynowych