Menu
  • polski
    • czeski
    • angielski
    • niemiecki
    • serbski

Referencje

Home / Referencje / Dział maszyn

Dostawa i montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w szpitalu w Děčínie

Blokada MAZA OXA

Rozbudowa pływającego rurociągu z mieszanką wodną

PEC BA 111 – Monitory wodno-pianowe

Przebudowa napowietrznych linii dystrybucyjnych w zbiorniku Kralupy ST 211

Przebudowa napowietrznych linii dystrybucyjnych w zbiorniku Kralupy ST 108

Naprawa przewodu kominowego na K5

Test operacyjny funkcjonalności sprzętu

Wymiana części odgałęzienia rury 1530-LS695 (kondensat)

Ogranicznik do jednostki roboczej utleniania asfaltu

Instalacja rur z włókna szklanego