Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Revitalizace provozně administrativní budovy 1715 (laboratoře AGRO) – realizace

Home / Reference / Stavební divize / Revitalizace provozně administrativní budovy 1715 (laboratoře AGRO) – realizace
#
#
#
#
#
Investor:
Orlen Unipetrol RPA s.r.o.
Termín realizace:
duben 2021 do březen 2022

Součástí revitalizace byla hlavně změna užívání 5 kanceláří na 4 laboratoře odpadních vod, kompletní rekonstrukce vybraných hygienických zařízení a úpravy vnitřních povrchů. V rámci revitalizace se prováděli tyto činnosti Architektonicko-stavební řešení (bourací práce, zazdívky otvorů, výstavba nových příček z SDK konstrukcí, nové minerální podhledy, obklady, dlažby, nátěry, ostatní konstrukce), ocelové plošiny pro VZT, ZTI – kanalizace, vodovod, rozvody plynu. Dále byla provedena nová instalace VZT včetně nových rozvodů, nové osvětlení a zásuvkové okruhy, nové rozvaděče, hromosvod, elektroinstalace slaboproud, nové rozvody technických plynů a stlačeného vzduchu.