Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Reference

Home / Reference / Stavební divize

Stavební opravy na stavbě 3808 v areálu ORLEN Unipetrol RPA

Sanace a odvětrávání obvodové stěny Meziboří

Zateplení bytových domů Košťany

Zateplení obvodového pláště budovy Denního rehabilitačního stacionáře a Střediska denní péče pro děti do tří let Most

Výstavba workoutové hřiště, balanční stezka a herní loď na jezeře Most

Snížení energetické náročnosti 15. ZŠ Most

VDJ Kadaň HTP – rekonstrukce

Rekonstrukce školní dílenské lodi Děčín

Oprava horkovodu Jirkov

Rekonstrukce potrubí DN 300/350 v kolektoru ALFA

HZS Most – parkoviště ze zámkové dlažby a HZS Litvínov – asfaltová komunikace

Revitalizace provozně administrativní budovy 1715 (laboratoře AGRO) – realizace

Zateplení obálky a výměna oken VÚHÚ Most

Snížení energetické náročnosti budovy 3. ZŠ Most