Menu
  • српски
    • чешки
    • енглески
    • немачки
    • пољски

Reference

Home / Reference / Mašinsko odeljenje

Isporuka i montaža novih cevi za toplu vodu u bolnici Dečin

Obustava MAZA OXA

Produženje plutajućeg cevovoda hidrosmeša

PEC BA 111 – Monitori penovoda

Rekonstrukcija nadzemnih SHZ razvoda u rezervoaru u Kralupima (Kralupy) ST 211

Rekonstrukcija nadzemnih SHZ razvoda u rezervoaru u Kralupima (Kralupy) ST 108

Popravka dimovoda na K5

Operativni test funkcionalnosti opreme

Zamena dela grane cevi 1530-LS695 (kondenzat)

Obustavljanje operativne jedinice za oksidaciju asfalta

Montaža cevi od fiberglasa