Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Sanace a odvětrávání obvodové stěny Meziboří

Home / Reference / Stavební divize / Sanace a odvětrávání obvodové stěny Meziboří
#
#
#
#
Investor:
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.
Termín realizace:
listopad 2022 - červen 2023

Sanace a odvětrávání obvodového zdiva objektu. V rámci víceprací se provádělo nové odvodnění základové spáry a povrchové vody včetně výměny kanalizace a lapače tuku.