Menu
  • Čeština
    • Angličtina
    • Němec
    • Polský
    • Srbský

Snížení energetické náročnosti budovy 3. ZŠ Most

Home / Reference / Stavební divize / Snížení energetické náročnosti budovy 3. ZŠ Most
#
#
#
#
Investor:
Statutární město Most
Termín realizace:
červenec 2021 až květen 2022

Dle nevyhovujícího energetického auditu pro tepelnou techniku objektu bylo nutné provést dodatečné zateplení objektu dle požadavku na vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 01-2015. Součástí snížení energetické náročnosti byla také kompletní výměna nevyhovujících výplní otvorů jak plastových, tak hliníkových. Dále byla v rámci stavby provedena úprava stávající vnitřní kanalizace, úprava elektroinstalace konkrétně silnoproudu. V učebnách objektu se také prováděli úpravy ústředního vytápění. Další požadavek investora se týkal splnění komfortní větrání školních učeben (nucený přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu – rovnotlaké větrání) dle kterého byla provedena montáž kompaktních větracích jednotek s rekuperací tepla.